Telefonický kontakt

Ďalšie informácie môžete získať telefonicky na čísle 047 4831216 alebo 0905 260 070, e-mailom na balik@zdravita.com alebo osobne v rámci ordinačných hodín, ktoré sú odsúhlasené Banskobystrickým samosprávnym krajom na odbore zdravotníctva.