Kontakt

GYNBAL, s.r.o
Sídlo firmy: Za parkom 1292/35, 990 01 Veľký Krtíš
Sídlo ambulancie: Nemocničná 1, 990 01, Veľký Krtíš – poliklinika II. poschodie

Telefón: 00421/47 4831216
Mobil: 00421/905 260 070
E-mail: balik@zdravita.com

Ordinačné hodiny

 obed
Pondelok  7.00 – 17.00  12.30 – 13.00
Utorok  7.00 – 15.00  12.30 – 13.00
Streda  7.00 – 15.00  12.30 – 13.00
Štvrtok  7.00 – 10.30  Dolná Strehová  10.30 – 11.00  Veľký Krtíš
Piatok  7.00 – 15-00  12.30 – 13.00

Vyhradené ordinačné hodiny na prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti:

Pondelok  7.00 – 8.00  10.00 – 10.30  14.00 – 14.30
Utorok  7.30 – 8.30  10.30 – 11.30  13.30 – 14.00
Streda  7.30 – 8.30  10.30 – 11.00  12.30 – 13.00
Štvrtok  11.00 – 12.00
Piatok  7.00 – 8.00  10.00 – 11.00

Výška úhrady: 4 €