Životopis

Vzdelanie:        

  • 1976 – 1982

LFUK  Bratislava

Odborná prax:      

  • 1996 – súčasnosť

Neštátna ambulantná činnosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo a od roku 1998 aj v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. (Od roku 2006 pôsobenie súkromnej ambulancie ako GYNBAL s.r.o.

  • 2007 – súčasnosť

Operatíva v súkromnom jednodňovom gynekologicko-chirurgickom centre GYNPOR, s.r.o., v Sliači

  • 1985 – 2008

Gynekológické oddenie NsP Veľký Krtíš

  • 1983 – 1985

Interné oddelenie NsP Veľký Krtíš

Atestácie a odborná certifikácia

  • 1987 – Atestácia I. Stupňa: Gynekógia a pôrodníctvo
  • 1996 – Atestácia II. stupňa: Gynekológia a pôrodníctvo

1998 – Odborná skúška pre výkon ultrazvuku: Gynekológia a pôrodníctvo